Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Thương mại điện tử  
Có tất cả: 39 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
47/2014/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 05/12/2014
12/2013/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỦ TỤC THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 20/06/2013
01/2011/TT-BTTTT Thông tư công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 04/01/2011
46/2010/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG HÓA HOẶC CUNG ỨNG DỊCH VỤ 31/12/2010
46/2010/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ 31/12/2010
22/2010/TT-BTP Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án 06/12/2010
2135/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án "Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam" 22/11/2010
180/2010/TT-BTC Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 10/11/2010
1755/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông" 22/09/2010
17/2010/TT-BKH Thông tư quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng 22/07/2010
3519/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin 02/07/2010
14/2010/TT-BTTTT Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến 29/06/2010
28/2009/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet 20/03/2009
49/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ Công Thương về việc ban hành quy chế cung cấp trực tuyến các dịch vụ công do Bộ Công thương quản lý 29/12/2008
34/2008/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước 03/12/2008