Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 28/2009/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 28/2009/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 20/03/2009
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
Nội dung:
Từ khóa: thong tin dien tu
Văn bản đính kèm