Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 46/2010/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 46/2010/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/12/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 01/06/2011
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm