Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Công nghiệp nhẹ  
Có tất cả: 42 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
01/2007/TTLT-BTM-BCN Thông tư liên tịch của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn nhập khẩu thuốc lá điều, xì gà quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài 10/01/2007
15/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành tiêu chuẩn ngành Da - Giầy 26/05/2006
22/2005/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Sữa Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 26/04/2005
174/2004/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Gốm sứ - Thủy tinh công nghiệp Việt Nam đến năm 2010, có tầm nhìn đến năm 2020 22/12/2004
17/2004/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành dầu thực vật Việt Nam đến năm 2010 08/03/2004
11/2004/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Nhựa Việt Nam đến năm 2010 17/02/2004
12/2000/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ về chính sách quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá trong giai đoạn 2000 - 2010 14/08/2000
35/2000/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành tiêu chuẩn ngành (xơ, sợi nhân tạo được dùng trong dệt may) 30/05/2000
07/2000/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành tiêu chuẩn ngành (Bột giấy và các tông) 16/02/2000
03/2000/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành tiêu chuẩn ngành (da mũi giầy thông dụng) 18/01/2000
02/2000/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành tiêu chuẩn ngành (Giấy) 18/01/2000
15/1997/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành tiêu chuẩn ngành Da giấy (đo chân để thiết kế giầy - phương pháp đo) 24/12/1997