Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Công nghiệp nhẹ  
Có tất cả: 42 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
02/2010/TT-BCT Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế 14/01/2010
06/2009/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá 22/01/2009
14/2008/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá 25/11/2008
42/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 19/11/2008
43/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình sản xuất vải dệt thoi phục vụ xuất khẩu đến năm 2015 19/11/2008
39/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành Dệt may Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 23/10/2008
10/2008/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về sản xuất, kinh doanh rượu 25/07/2008
40/2008/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định về sản xuất, kinh doanh rượu 07/04/2008
36/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 10/03/2008
36/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da - giầy đến năm 2010 06/08/2007
119/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định về sản xuất và kinh doanh thuốc lá 18/07/2007
88/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược tổng thể ngành thuốc lá Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020 13/06/2007
18/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010 08/05/2007
03/2007/TTLT-BTM-BCN Thông tư liên tịch của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn giám sát xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ 28/02/2007
07/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp Giấy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020 30/01/2007