Lĩnh vực

{category_menu}

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 47/2010/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 47/2010/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/12/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư số 47/2010/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm