Trang chủ » Văn bản pháp quy » 5151/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 5151/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 07/10/2011
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 07/10/2011
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định 5151/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt may Việt Nam
Nội dung:
Từ khóa: quyết định, cổ phần hóa, dệt may
Văn bản đính kèm