Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 186/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 186/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 18/11/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 24/12/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư
Nội dung:
Từ khóa: chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam
Văn bản đính kèm