Trang chủ » Văn bản pháp quy » 05/2010/TT-BTTTT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 05/2010/TT-BTTTT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 09/02/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2005/TT-BBCVT hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Nội dung:
Từ khóa: Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2005/TT-BBCVT hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Văn bản đính kèm