Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Chương trình Thương hiệu quốc gia  
Có tất cả: 11 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
39/2010/TT-BCT Thông tư quy định việc thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại biên giới 09/12/2010
79/2010/QĐ-TTg Quyết định ban hành quy chế quản lí Nhà nước về thông tin đối ngoại 30/11/2010
1331/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng biểu trưng Chương trình Thương hiệu quốc gia 04/03/2008
06/2007/TTLT-BCT-BTC Thông tư liên tịch của Bộ Công Thương; Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam 01/11/2007
1253/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng các Ban chuyên gia Chương trình Thương hiệu quốc gia 31/07/2007
1252/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế quy định trình tự và thủ tục đánh giá Giải thưởng xuất khẩu của Thủ tướng Chính phủ 31/07/2007
0712/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế dành cho doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia 07/05/2007
0119/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thương hiệu quốc gia Việt Nam 25/01/2007
250/206/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế, bổ sung một số điều của Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg 31/10/2006
259/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn quốc gia Chương trình Thương hiệu quốc gia 21/10/2005
253/2003/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia đến năm 2010 25/11/2003
  • Tổng số: 11/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối