Trang chủ » Văn bản pháp quy » 1331/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 1331/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 04/03/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng biểu trưng Chương trình Thương hiệu quốc gia
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm