Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 0119/QĐ-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 0119/QĐ-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 25/01/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thương hiệu quốc gia Việt Nam
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm