Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 250/206/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 250/206/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/10/2006
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế, bổ sung một số điều của Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm