Trang chủ » Văn bản pháp quy » 36/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 36/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 10/10/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Công Thương về việc ban hành Tiêu chí phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm