Trang chủ » Văn bản pháp quy » 12/2006/QĐ-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 12/2006/QĐ-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 28/02/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010.
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm