Trang chủ » Văn bản pháp quy » 123/2008/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 123/2008/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 08/09/2008
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thực hiện các Chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch.
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm