Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 279/2005/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 279/2005/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 03/11/2005
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm