Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Quy định chung về xúc tiến thương mại  
Có tất cả: 6 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
10/2014/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM QUỐC GIA 12/03/2014
39/2010/TT-BCT Thông tư quy định việc thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại biên giới 09/12/2010
72/2010/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 15/11/2010
07/2007/TTLT-BTM-BTC Thông tư liên tịch của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 06/07/2007
37/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 04/04/2006
24/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo 13/03/2003
  • Tổng số: 6/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối