Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 11/2010/TT-BTTTT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 11/2010/TT-BTTTT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/05/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 01/07/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động
Nội dung:
Từ khóa: hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động
Văn bản đính kèm