Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Kết cấu hạ tầng thương mại  
Có tất cả: 11 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
03/2009/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở Giao dịch hàng hoá theo quy định tại Nghi định số 158/2006/NĐ-CP 10/02/2009
03/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đính chính Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ Công thương ban hành 14/02/2008
03/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đính chính Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ Công thương ban hành 14/02/2008
12/2007/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 26/12/2007
158/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá 28/12/2006
08/2006/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới 26/01/2006
1371/2004/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại 24/09/2004
559/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển chợ đến năm 2010. 31/05/2004
06/2003/TT-BTM Thông tư của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Quản lý chợ 15/08/2003
0772/2003/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành nội quy mẫu về chợ 24/06/2003
02/2003/NĐ-CP Nghị định về phát triển và quản lý chợ 14/01/2003
  • Tổng số: 11/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối