Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Chính sách thương mại miền núi  
Có tất cả: 7 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
19/2010/TT-BCT Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 17/05/2010
43/2009/TT-BCT Thông tư quy định xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu 03/06/2009
289/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân 18/03/2008
289/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân 18/03/2008
07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT Thông tư liên tịch Bộ Thương mại-Uỷ ban Dân tộc Miền núi-Bộ Tài chính-Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002 và Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/03/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc. 12/08/2002
02/2002/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/03/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc. 03/01/2002
20/1998/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc. 31/03/1998
  • Tổng số: 7/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối