Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Nhượng quyền thương mại  
Có tất cả: 4 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
106/2008/QĐ-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại 17/11/2008
09/2006/TT-BTM Hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại 25/05/2006
35/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại 31/03/2006
20/2006/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại 20/02/2006
  • Tổng số: 4/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối