Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Thị trường điện  
Có tất cả: 7 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
16/CT-BCT (2010) Chỉ thị về việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân 20/05/2010
13/2010/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện 15/04/2010
27/2009/TT-BCT Quy định Đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh 25/09/2009
1592/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định quản lý đo đếm điện năng phục vụ thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm 09/05/2007
80/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010 14/04/2006
26/2006/QĐ-TTg về phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam 06/01/2006
19/2005/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sử dụng điện 02/06/2005
  • Tổng số: 7/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối