Trang chủ » Văn bản pháp quy » 79/2005/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 79/2005/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 16/06/2005
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan
Nội dung:
Từ khóa: Thu tuc hai quan
Văn bản đính kèm