Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Dịch vụ liên quan đến vận tải biển  
Có tất cả: 3 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
115/2007/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển 05/07/2007
21/2005/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa 01/03/2005
23/2004/QH11 Luật giao thông đường thuỷ nội địa 15/06/2004
  • Tổng số: 3/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối