Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Giá điện  
Có tất cả: 20 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
56/2014/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ PHÁT ĐIỆN, TRÌNH TỰ KIỂM TRA HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN 19/12/2014
57/2014/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP, TRÌNH TỰ XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH KHUNG GIÁ PHÁT ĐIỆN 19/12/2014
16/2014/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN GIÁ BÁN ĐIỆN 29/05/2014
12/2014/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TÍNH TOÁN MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN 31/03/2014
16/CT-BCT (2010) Chỉ thị về việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân 20/05/2010
588/QĐ-BTC Quyết định về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010 22/03/2010
11/CT-BCT Chỉ thị về kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện năm 2010 tại các địa điểm cho thuê nhà để ở 15/03/2010
08/2010/TT-BCT Thông tư quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện 24/02/2010
05/2009/TT-BCT Thông tư của Bộ Công thương quy định giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện 26/02/2009
21/2009/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2011 theo cơ chế thị trường 12/02/2009
15/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành khung giá bán buôn điện cho khu công nghiệp 31/12/2007
35/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định Khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia 02/08/2007
2014/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định tạm thời nội dụng tính toán phân tích kinh tế, tái chính đầu tư và khung giá mua bán điện các dự án nguồn điện 13/06/2007
16/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia 28/03/2007
11/2006/TT-BCN Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện giá bán điện 20/12/2006