Trang chủ » Văn bản pháp quy » 35/2005/QH11

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 35/2005/QH11 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/06/2005
Đơn vị ban hành: Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký:
Trích dẫn: Luật Đường sắt
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm