Trang chủ » Văn bản pháp quy » 39/2003/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 39/2003/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 18/04/2003
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm