Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Dịch vụ kiểm định an toàn lao động  
Có tất cả: 2 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
71/2008/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm 05/06/2008
19/2005/NĐ-CP Về việc quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm 28/02/2005
  • Tổng số: 2/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối