Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Dịch vụ thành lập, in và phát hành các loại bản đồ  
Có tất cả: 3 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
71/2008/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm 05/06/2008
05/2004/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 04/05/2004
12/2002/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ 22/01/2002
  • Tổng số: 3/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối