Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Mua bán điện  
Có tất cả: 12 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
15/2014/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ MUA, BÁN CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG 28/05/2014
16/CT-BCT (2010) Chỉ thị về việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân 20/05/2010
11/CT-BCT Chỉ thị về kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện năm 2010 tại các địa điểm cho thuê nhà để ở 15/03/2010
08/2010/TT-BCT Thông tư quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện 24/02/2010
11/2008/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài 22/10/2008
18/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành quy định về biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo 18/07/2008
12/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 06/03/2007
07/2006/TT-BCN Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn mua bán công suất phản kháng 27/10/2006
31/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 06/09/2006
2358/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc giao nhiệm vụ thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện 29/08/2006
08/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt 12/04/2006
39/2005/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện 23/12/2005
  • Tổng số: 12/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối