Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 07/2006/TT-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 07/2006/TT-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 27/10/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn mua bán công suất phản kháng
Nội dung:
Từ khóa: mua bán điện
Văn bản đính kèm