Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 12/2007/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 12/2007/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 06/03/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
Nội dung:
Từ khóa: mua bán điện
Văn bản đính kèm