Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 2358/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 2358/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 29/08/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc giao nhiệm vụ thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện
Nội dung:
Từ khóa: cung cấp điện
Văn bản đính kèm