Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Dịch vụ về giống cây trồng, vật nuôi  
Có tất cả: 5 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
37/2009/QĐ-TTg Phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20gram 06/03/2009
57/2005/NĐ-CP Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng 27/04/2005
16/2004/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh giống vật nuôi 24/03/2004
15/2004/PL-UBTHQH11 Pháp lệnh giống cây trồng 24/03/2004
16/2004/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh Giống vật nuôi 24/03/2004
  • Tổng số: 5/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối