Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 64/2003/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 64/2003/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 11/06/2003
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm