Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Than mỏ  
Có tất cả: 6 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
71/2008/QĐ-TTg Về việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản 29/05/2008
04/2007/TT-BCT Hướng dẫn điều kiện kinh doanh than 22/10/2007
03/2007/TT-BCN Về việc hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn 18/06/2007
160/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 27/12/2005
46/2005/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Khoáng sản 14/06/2005
Luật khoáng sản Luật khoáng sản 20/03/1996
  • Tổng số: 6/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối