Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Thức ăn chăn nuôi  
Có tất cả: 4 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
147/2008/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia đẩy nhanh thực hiện cam kết đối với Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đáp ứng nghĩa vụ thành viên WTO. 17/11/2008
57/2005/NĐ-CP Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng 27/04/2005
16/2004/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh giống vật nuôi 24/03/2004
15/2004/PL-UBTHQH11 Pháp lệnh giống cây trồng 24/03/2004
  • Tổng số: 4/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối