Trang chủ » Văn bản pháp quy » 3089/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 3089/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/06/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 14/06/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quôc hội khoá XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
Nội dung:
Từ khóa: đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
Văn bản đính kèm