Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: KD có điều kiện không cấp Giấy chứng nhận đủ ĐKKD  
Có tất cả: 83 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
19/2010/TT-BCT Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 17/05/2010
30/2009/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập 30/03/2009
37/2009/QĐ-TTg Phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20gram 06/03/2009
152/2008/QĐ-TTg Về việc phê duyệt kế hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020. 28/11/2008
147/2008/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia đẩy nhanh thực hiện cam kết đối với Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đáp ứng nghĩa vụ thành viên WTO. 17/11/2008
106/2008/QĐ-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại 17/11/2008
23/2008/QH12 Luật Giao thông đường bộ 13/11/2008
90/2008/NĐ-CP Về chống thư rác 13/08/2008
12/2008/QH11 Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Xuất bản 12/06/2008
75/2008/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá 09/06/2008
71/2008/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm 05/06/2008
71/2008/QĐ-TTg Về việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản 29/05/2008
60/2008/QĐ-TTg Về việc quản lý, sử dụng thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào 02/05/2008
191/2007/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón 31/12/2007
172/2007/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/04/2005 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng 28/11/2007