Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: KD có điều kiện không cấp Giấy chứng nhận đủ ĐKKD  
Có tất cả: 83 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
39/2001/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh Quảng cáo 16/11/2001
55/2001/NĐ-CP Về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet 23/08/2001
08/2001/NĐ-CP về việc quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 22/02/2001
30/2000/NĐ-CP Về việc bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh 11/08/2000
174/1999/NĐ-CP Về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng 09/12/1999
Luật khoáng sản Luật khoáng sản 20/03/1996
15/CP Về quản lý thức ăn chăn nuôi 19/03/1996
06/CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động 20/01/1995