Trang chủ » Văn bản pháp quy » 02/2007/TT-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 02/2007/TT-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/03/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Về việc bổ sung khoản 2 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BCN ngày 31/10/2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm