Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 06/2006/TT-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 06/2006/TT-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 11/04/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Về việc hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
Nội dung:
Từ khóa: giam dinh thuong mai
Văn bản đính kèm