Trang chủ » Văn bản pháp quy » 128/2007/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 128/2007/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 02/08/2007
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Về dịch vụ chuyển phát
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm