Trang chủ » Văn bản pháp quy » 03/2007/TT-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 03/2007/TT-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 18/06/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Về việc hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm