Trang chủ » Văn bản pháp quy » 58/2001/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 58/2001/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 24/08/2001
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng con dấu
Nội dung:
Từ khóa: Dịch vụ khắc dấu
Văn bản đính kèm