Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 28/2007/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 28/2007/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 26/02/2007
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư
Nội dung:
Từ khóa: Luật Luật sư
Văn bản đính kèm