Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Các dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng kho  
Có tất cả: 3 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
238/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam 29/09/2005
144/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán 28/11/2003
141/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương 20/11/2003
  • Tổng số: 3/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối