Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật  
Có tất cả: 1 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
11/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá cộng đồng 18/01/2006
  • Tổng số: 1/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối