Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Hành nghề xông hơi khử trùng  
Có tất cả: 3 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
02/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về kiểm dịch thực vật 05/01/2007
58/2002/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật 03/06/2002
36_2001_PL-UBTVQH10 Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 25/07/2001
  • Tổng số: 3/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối